Hamiltonian GCO: "Kortsiktigt väldigt långa EU, t o m Italien"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter utdragna förhandlingar i Bryssel enades EU på tisdagsmorgonen om ett återhämtningspaket värt 750 miljarder euro, samt en långtidsbudget om 1.074 miljarder.

Paketet, som är till för att stötta EU:s länder i spåren av coronapandemin, består av en bidragsdel (390 miljarder euro) och en lånedel (360 miljarder).

Frågan om att ta upp lån av denna storlek under gemensam EU-flagg har varit kontroversiell, då dessa EU-obligationer enligt bedömare anses vara ett första steg mot så kallad “skuldmutualisering” i Europa.

Fondförvaltaren Sean George på Strukturinvest ser positivt på stödpaketet och hans fond Hamiltonian Global Credit Opportunity hade inför förhandlingarna positionerat sig för en överenskommelse.

“Kortsiktigt så är vi väldigt långa EU, vi är till och och med långa Italien. Vår vy var att dealen skulle gå igenom. Kommer det fler krav på stöd till sydeuropeiska nationer så ser vi en risk att EU står inför mer existentiella risker, dock tror vi att detta nog skulle dyka upp först nästa år”, säger Sean George till Fonder Direkt.

Håller du med om att EU nu rör sig mot “skuldmutualisering”, eller ska man betrakta coronafonden som en engångshändelse?

“Målsättningen är en närmare union, det är dock delade meningar om huruvida detta är ett steg som stärker EU. Det är en del länder som är obekväma med det som hänt i går och under helgen.”

Då EU nu gemensamt ska låna upp gigantiska summor innebär det att kreditsvaga länder som Italien och Grekland kommer att åtnjuta betydligt bättre lånevillkor än vad de gör när de lånar som enskilda nationer. EU har kreditbetyget AAA hos både Moody’s och Fitch, medan Italien ligger på Baa3 respektive BBB och Grekland B1 respektive BB.

Sean George konstaterar att det vore positivt för länder som Italien och Grekland om de även efter coronafonden skulle få ta del av en slags artificiell AAA-status genom EU, samtidigt som det medför risker kring att till exempel Italien inte skulle ta tag i sina strukturella problem.

Nu när EU enats om det här paketet, ser ni möjligheter i Europa för lägre företagsobligationsspreadar, och är det någon särskild sektor som ser intressant ut?

“Vi är som sagt långa EU på grund av att vi trodde att detta skulle gå igenom. Vi är fortsatt långa EU, men har tagit vinster i europeiska high yield-kreditindex under gårdagen. Italienska banker är intressanta, exempelvis är vi långa UniCredit”, meddelar Sean George.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR