ETF: ESG-segmentet säkrade nettoinflöden inom aktier 2 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska börshandlade fonder, ETF:er, hade nettoinflöden om 33,4 miljarder euro i det andra kvartalet 2020, att jämföra med ett utflöde om 4,4 miljarder i det första kvartalet.

Det visar en sammanställning från analysföretaget Morningstar.

Investerare föredrog obligations-ETF:er, som med 23,3 miljarder euro stod för 70 procent av nettoinflödet. Aktie-ETF:er attraherade 4,0 miljarder euro netto under kvartalet, vilket dock inte kompenserade helt för nettoutflödet om 6,3 miljarder i det första kvartalet.

Morningstar konstaterar att hållbara aktiefonder har visat motståndskraft vad gäller flöden under våren. ESG-ETF:er drog in 5,4 miljarder euro netto under det andra kvartalet. De spelade därmed en avgörande roll i att stötta flödesbilden, då aktie-ETF:er frånsett ESG noterade ett utflöde om 1,4 miljarder euro. Även i det första kvartalet var ESG-ETF:er populära, med ett nettoinflöde som tangerade det andra kvartalet om just 5,4 miljarder euro.

Blackrock-ägda Ishares är den dominanta aktören när det gäller europeiska ETF:er, med en marknadsandel om 45 procent. ETF:er från Ishares stod med 19,4 miljarder euro för 60 procent av det totala inflödet i Europa under det andra kvartalet. Enligt Morningstar var den höga inflödesandelen en direkt följd av Ishares dominans inom obligations-ETF:er i Europa.

Efter Ishares följer Xtrackers (DWS) med 10,7 procent och Lyxor med 7,8 procent vad gäller marknadsandel för ETF-aktörer i Europa.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR