Evestment: Data pekar mot många nya förvaltare efter covid-19

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Coronakrisen kan dra igång en våg med uppstart av många nya kapitalförvaltare, enligt analysbolaget Evestment som med data pekar på att ekonomiska kriser tenderar att leda till ett starkt uppsving i antal nya kapitalförvaltare.

Det rapporterar Institutional Investor.

Nasdaq-ägda Evestments förklaring till fenomenet är att när marknaderna sjunker förlorar anställda inom kapitalförvaltning sina jobb i högre utsträckning än annars, och istället för att söka nya arbeten startar de ibland egna kapitalförvaltningsbolag. Dessutom lämnar vissa anställda frivilligt sina jobb under dessa perioder, med målet att på egen hand introducera ett nytt investeringsangreppssätt som uppenbarat sig på grund av marknadstumultet, enligt Evestment.

I efterdyningarna av finanskrisen år 2009 startades över 300 nya kapitalförvaltningsbolag, vilket var det högsta antalet ett enskilt år sedan 1954, uppger Evestment. De flesta lanseringarna ska ha varit inom hedgefondsegmentet och andra alternativa investeringssektorer.

Även i samband med it-bubblan ökade antalet nya lanseringar markant, med nära 200 nya bolag år 2000 och strax över 200 nya år 2001.

“Svåra miljöer skapar möjligheter i vissa marknader”, säger Evestments globala analyschef Peter Laurelli till Institutional Investor.

Antalet nya kapitalförvaltningsbolag har varit sjunkande sedan 2014, enligt analysbolagets data. År 2018 startades drygt 50 bolag och Evestment förväntar sig liknande siffror för 2019 (indata ej komplett än) och 2020. Det är när kriser mer eller mindre upphört som analysbolaget noterar starka lanseringsökningar och coronakrisen är i hög utsträckning alltjämt pågående.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR