Otus CM: Gått från 8,5 till strax under 5% kapital i Rejlers

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den brittiskbaserade kapitalförvaltaren Otus Capital Management har minskat sitt innehav i Rejlers till under 5 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Vid utgången av juni ägde Otus 8,49 procent av kapitalet och ligger efter två registrerade säljtransaktioner nu på 4,95 procent, visar data från Holdings.

Innehavet i Rejlers är förvaltarens tredje största svenska sett till marknadsvärde, efter Knowit och Nobina, enligt Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR