Nordnet: Satsar på att bredda eget fondutbud - vd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Finansnätmäklaren Nordnet pekar i sin kvartalsrapport på att ett stort intresse för privatekonomi och sparande har lett till en hög kundtillväxt. Under det andra kvartalet fick Nordnet 66.800 nya kunder, att jämföra med 60.000 samma kvartal i fjol.

Vd Lars-Åke Norling meddelar att Nordnets fonderbjudande har förstärkts under kvartalet. Nätmäklaren lanserade fyra nya indexfonder i eget namn i juni: Indexfond Global, Indexfond USA, Indexfond Europa samt Indexfond Tillväxtmarknader. Fonderna förvaltas i samarbete med JP Morgan och de tre förstnämnda har årliga avgifter på 0,2 procent medan Indexfond Tillväxtmarknader ligger på 0,4 procent i årlig avgift.

“Den nya familjen av indexfonder kompletterar vårt befintliga utbud på ett bra sätt, och vi har många spännande idéer om hur vi framåt kan bredda utbudet av egna fonder ytterligare”, skriver Lars-Åke Norling i rapporten.

I övrigt på fondsidan lyfter vd:n fram att Nordnet har lanserat en ny informationssida för ETF:er (börshandlade fonder), innehållande bland annat nyckeltal för risk och avkastning och en mängd hållbarhetsdata.

“Som första bank i Norden kan vi presentera en mängd ESG-information som gör det möjligt att spara hållbart i börshandlade fonder. Vi har också sett över vår distributionsmodell för fonder i Norge och Danmark, och infört delvis ändrad prissättning”, fortsätter Lars-Åke Norling.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR