Fonder: Se upp för sammanslagningar orsakade av nedgångar och utflöden - Morningstar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En kombination av marknadsnedgångar och fondutflöden kan slå hårt mot fondaktörer, något som man såg tendenser av i maj efter corona-nedgången då aktiefondflöden hade sin värsta månad sedan finanskrisen 2008.

Det påtalar analyschefen Russel Kinnel i juliutgåvan av Morningstar Fund Investor där han slår fast att denna kombination kan sätta hårt tryck på i synnerhet små fondbolag, samtidigt som han konstaterar att marknaden och förvaltat fondkapital har studsat upp, särskilt i tillväxtfonder.

“När en fond har en krympande tillgångsbas kan den bli hopslagen med en annan eller likviderad. Det första problemet är att det här innebär jobb för dig: du måste hitta en ny investering för att fylla den rollen i din portfölj eller åtminstone undersöka den fond som den har slagits ihop med”, skriver Russel Kinnel.

Det idealiska är om sammanslagningsfonden är väldigt lik så att investeraren inte hamnar i någonting annat än sitt ursprungsval, men det är inte alltid fallet eftersom fondbolag hellre slår samman fonden med något med annan inriktning än delar ut pengarna till investerarna, enligt analyschefen.

Ett potentiellt problem uppges vara fonder med illikvida innehav som drabbas av stora utflöden, eftersom det kan leda till att förvaltaren måste sälja till stora rabatter då det finns få köpare. Det scenariot för sannolikt med sig nedgångar för fonden och kan i sin tur trigga mer utflöden, menar analyschefen, som dock lägger till att fonden kan undvika detta genom att istället sälja fondens mest likvida innehav.

“Men det innebär att fonden får en ännu större andel illikvida innehav. Om strömmen av utflöden upphör, fungerar chansningen, men om den inte upphör har förvaltaren förstorat problemet. De bra nyheterna är att de flesta fonder är försiktiga nog att begränsa andelen riktigt illikvida innehav till en liten del av portföljen”, skriver Russel Kinnel.

Analyschefens råd om en fond till följd av marknadsnedgångar och utflöden slås ihop med en annan är att investeraren omedelbart tar tillfället i akt och hittar en bättre ersättare till portföljen, snarare än att vänta och se hur det går för den nya fondstrukturen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR