• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: +4,5% i juni, störst exponering i Ostasien och Latinamerika

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsfonden UB EM Frontier Real Assets ökade med 4,5 procent i juni sett till basvalutan euro, vilket betyder att fonden är ned 24,5 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadsrapport.

Utveckling sedan lanseringen i maj 2018. Fonden har inte fullt ut hängt med i den bredare marknadsuppgången sedan det stora fallet i mars. (Källa: United Bankers AM)

Utveckling sedan lanseringen i maj 2018. Fonden har inte fullt ut hängt med i den bredare marknadsuppgången sedan det stora fallet i mars. (Källa: United Bankers AM)

UB EM Frontier Real Assets är en aktiefond som är inriktad på infrastruktur och fastigheter (aktier med REIT-karaktär) på tillväxt- och gränsmarknader. Tyngdpunkten vad gäller geografisk exponering ligger för tillfället på Ostasien och Latinamerika, med länder som Mexiko, Filippinerna, Thailand, Malaysia och Brasilien högt upp sett till procentuell exponering.

Fonden tillämpar en mycket diversifierad strategi, där inga enskilda innehav får särskilt stor portföljvikt. I dagsläget motsvarar de två tyngst vägande innehaven (bland totalt 76 stycken) 2,7 procent vardera av portföljvärdet.

Det ena är brasilianska Cia de Saneamento Basico, som är verksamt inom vattenhantering i form av insamling, rening och distribution.

Det andra 2,7-procentsinnehavet är Metro Pacific Investments, ett filippinskt holdingbolag med fokus på investeringar och infrastruktur. Verksamheten är främst belagd till norra Filippinerna där Metro Pacific är aktivt genom ett antal dotterbolag. Störst intäkter har koncernen inom vatten respektive kraftdistribution, men portföljen är bred; Metro Pacific är även verksamt inom vägtullar, hälsovård, järnvägar samt logistik.

UB EM Frontier Real Assets hade vid utgången av juni en portföljfördelning sett till segment på 61 procent infrastruktur och 36 procent fastigheter/REIT, enligt rapporten. Likvida medel svarade för resterande 3 procent.

Fondens tio största aktieinnehav per den 30 juni redovisas i listan nedan:

Källa: United Bankers AM

Källa: United Bankers AM


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR