Blackrock: Europeiska aktier lyfts två snäpp till övervikt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Blackrock uppgraderar europeiska aktier från under- till övervikt, samtidigt som USA-aktier dras ned från övervikt till neutral och tillväxtmarknader nedgraderas från neutral till undervikt.

Det framgår av en veckokommentar där Blackrock lägger fram sin taktiska allokeringssyn med sex till tolv månaders horisont.

“Regionen är exponerad mot en cyklisk uppsida i takt med att ekonomin återstartas, mot bakgrund av solida statliga hälsoåtgärder och en uppiggande policyrespons”, motiverar Blackrock sin dubbla uppgradering av Europa.

Gällande tillväxtmarknader är Blackrock oroade över coronavirusets spridning och ser i många länder ett minskat utrymme och vilja för politiska åtgärder som kan agera kudde i pandemin.

Som skäl till den sänkta USA-rekommendationen anges risker för att de finansiella stimulanserna fasas ut och att en utdragen epidemi hotar att få den starka aktiemarknaden att spåra ur. Samtidigt höjs varningsflaggor för förnyade spänningar med Kina och ett splittrande presidentval i november.

Som helhet uppges Blackrock vara fortsatt neutralt inställt till aktier.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR