• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: +15,5% 2 kv, EU:s återhämtningspaket väntas gynna innehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth avancerade 15,5 procent i det andra kvartalet, medan dess jämförelseindex (FTSE Environmental Technology 100) ökade 30,9 procent. Därmed noterar fonden -8,4 procent i basvalutan euro sedan årsskiftet, att jämföra med +10,5 procent för FTSE ET100.

Det framgår av en kvartalskommentar från fondens strategichef och förvaltare Charlie Thomas.

“Fondens avsaknad av Tesla-exponering, som är den största komponenten i FTSE ET100-indexet, var den primära orsaken till underprestionen mot index: Teslas aktiepris dubblades under kvartalet. I breda termer missgynnades fonden relativt index av en undervikt mot amerikanska aktier och övervikter mot både brittiska och japanska aktier”, meddelar Charlie Thomas.

Förvärv stärker Infineons strukturella tillväxt

Bland fondens bäst avkastande innehav under kvartalet fanns den tyska halvledartillverkaren Infineon Technologies, som sorterar in under fonden mobilitetstema. Aktien utvecklades starkt efter att bolaget tog in cirka 1 miljard euro för att finansiera sitt förvärv av Cypress Semiconductor, enligt kommentaren. Förvärvet förväntas stärka Infineons fokus inom strukturella tillväxtområden.

Förvaltaren noterar att EU:s återhämtningsfond om 750 miljarder euro framhäver hållbarhet, och att 25 procent av medlen öronmärks för klimatrelaterad verksamhet.

“EU:s återhämtningsplans fokus på hållbara lösningar drev avkastningen i innehav inom fondens energieffektivitets-tema. Särskilt Itron, Schneider Electric, Regal-Beloit och Owens Corning steg kraftigt, liksom Vestas (ren energi)”, skriver Charlie Thomas.

Deltog i bussoperatörs kapitalanskaffning

National Express uppges ha varit ett av en handfull negativa avkastningskomponenter under kvartalet. Bussoperatören var i maj nere på hälften av sin normala omsättningsnivå till följd av pandemins effekt på resande, men gjorde ändå vinst tack vare kostnadsreduktioner, enligt kommentaren. I april deltog Jupiter Global Ecology Growth i en kapitalanskaffning i bolaget, som uppges vara positionerat för att dra nytta av långsiktiga transporttrender även om offentliga transporter för tillfället är en pressad sektor.

Fonden sålde under kvartalet innehav i bolag vars värderingar hade blivit höga, och satte likviderna i arbete där fondteamet ansåg att de gjorde bättre nytta. Aktier som fick lämna portföljen inkluderade Cranswick och RPS, medan innehav i Casella och East Japan Railways minskades. Bland nya innehav märks Beijing Enterprise Utility, Salmar, Umicore, Roper Technologies, Trimble Navigation samt Linde.

“Bolag med hållbara lösningar kommer gynnas”

Förvaltaren meddelar att fondteamet i sin roll som långsiktiga investerare inte har någon åsikt om huruvida den ekonomiska återhämtningen sker i form av ett V, W eller U.

“Vi är dock allt mer optimistiska kring att återhämtningen kommer att accelerera de investeringsteman vår strategi utgörs av. EU:s plan att införliva sitt ‘green deal’-ramverk i covid-19-återhämtningsplanen är det tydligaste exemplet på det här. Det ger oss ytterligare övertygelse om att bolag med lösningar för långsiktiga problem med miljön och hållbarhet kommer att gynnas, även i en utmanande makroekonomisk miljö”, skriver Charlie Thomas.

Förvaltaren lägger till att många projekt inom ren energi fortsätter att finansieras, att Kina har skjutit upp sin utfasning av subventioner, och att det trots en tuff omgivning fortfarande pågår förvärv och sammanslagningar i sektorn.

“Vi håller fast vid att miljö- och hållbarhetsteman kan erbjuda möjligheter som sträcker sig över många år, om inte många decennier, och vi ämnar dra nytta av de underuppskattade möjligheter som kan uppstå”, meddelar Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR