• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: +2,7% i juni, direktavkastning om 5,2%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) REIT-fonden UB Nordamerika REIT ökade med 2,7 procent i juni men har haft ett tufft år hittills och noterar -26,3 procent per den 30 juni i basvalutan euro.

Det framgår av en månadsrapport.

Fondens utveckling sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

Fondens utveckling sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

UB Nordamerika REIT investerar som namnet antyder i REIT:s (real estate investment trust) i Nordamerika, med en tyngdpunkt i USA där 84,1 procent av kapitalet är placerat. I Kanada har fonden 10,4 procent av kapitalet, medan Mexiko svarar för 3,8 procent (kassan uppgår till 1,8 procent).

Portföljen består av 78 innehav med sektorfördelningen 19,7 procent industriella fastigheter, 18,1 procent kontor, 16,4 procent handel, 13,7 procent hälsovård och 9,3 procent bostäder. Resterande 20,9 procent faller in under kategorin övrigt.

Investerare i UB Nordamerika REIT tar i dagsläget del av en aggregerad direktavkastning i portföljen om 5,2 procent, enligt rapporten.

Nedan följer fondens tio största innehav vid utgången av juni:

Källa: United Bankers AM

Källa: United Bankers AM


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR