Amundi AM: Amerikanska aktier i förarsätet efter pandemin

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europas största kapitalförvaltare, Amundi Asset Management, bedömer att USA:s aktiemarknad är den som har bäst förutsättningar i en post-pandemi-värld.

I en artikel på sin hemsida redogör Amundi för varför amerikanska aktier är positionerade för att fortsätta överprestera exempelvis europeiska dito, och poängterar att USA:s aktiemarknad och ekonomi inte är samma sak.

“I likhet med perioden efter finanskrisen tror vi att landskapet på medellång till lång sikt återigen gynnar företag av typen large-cap och strukturell tillväxt, stabilitet och defensivhet. Dessa karaktärsdrag definierar en mycket större andel av USA:s marknad relativt resten av världen, vilket ur vår synvinkel resulterar i mer optimistiska utsikter”, skriver aktiestrategerna Craig Sterling och Marco Pirondini.

Bland övriga skäl till att Amundi föredrar aktier i USA före andra marknader nämns högre avkastning på kapital, bättre lönsamhet, starkare balansräkningar, politik som understödjer aktiemarknaden, lägre skatter, flexiblare arbetsmarknad samt mer aktieåterköp.

Gällande åtskillnaden mellan ekonomi och aktiemarknad i USA pekar strategerna på att indexet S&P 500 inte är särskilt synonymt med USA:s ekonomi, utan snarare utgör en samling av de bästa och mest lönsamma företagen i världen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR