Guld: Svaga belägg för inflationsskydd - Morningstar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I takt med att guldpriset har klättrat till sin högsta nivå hittills har fonder som fokuserar på guld och andra ädelmetaller varit bland de som avkastat bäst i år.

Men Morningstar ifrågasätter i en analys ett av huvudargumenten för att investera i guldet, nämligen dess portföljroll som skydd mot inflation.

“Beläggen för guld som inflations-hedge är relativt svaga. De senaste 15 åren har guld haft en mycket låg korrelation med inflation, med koefficienten 0,07. Korrelationen har varit ännu svagare de senaste tre åren, med -0,26. Även under höginflationsperioden 1973-1979 var korrelationskoefficienten endast 0,15”, skriver analytikern Amy C. Arnott.

Hon drar slutsatsen att guldets roll som inflations-hedge troligen är “överhypad”, eller åtminstone inte garanterad att leverera ifall inflation blir mer av en angelägenhet än i dag.

Analytikern konstaterar att guld har ett hyfsat träffsäkert facit som en säker hamn i tider av marknadstumult, men anser att man ska betrakta ädelmetallen som en försäkring snarare än ett kärninnehav i sin portfölj.

“Investerare som bestämmer sig för att addera guld till sina portföljer ska vara medvetna om den nuvarande ‘hypen’ runt ädelmetaller och vara beredda på periodisk torka”, enligt Amy C. Arnott.

Per den 28 juli hade fem Sverigetillgängliga ädelmetallfonder levererat en avkastning överstigande 40 procent sedan årsskiftet: LO Funds World Gold Expts (+45,9 procent), Au Ag Silver Bullet (44,8), Ninety One GSF Glb Gold (43,9), Schroder ISF Global Gold (42,4) samt BGF World Gold (40,9).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR