MS INVF Global Brands: Förvaltningsteam växer till 12 personer

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Morgan Stanley Investment Management har utökat förvaltningsteamet för aktiefonden MS INVF Global Brands med Fei Teng och Helena Miles, som båda var anställda hos kapitalförvaltaren sedan tidigare.

Det rapporterar Citywire Selector.

Med nytillskotten förvaltas fonden av sammanlagt tolv personer, enligt Morningstar.

Fonden investerar på utvecklade marknader i aktier i företag vars framgång beror på immateriella tillgångar såsom varumärken och copyright.

De största innehaven per den 30 juni var Microsoft, Reckitt Benckiser Group, Philip Morris International, Visa samt Accenture.

Portföljen är koncentrerad, med 31 innehav varav de tio största väger 58 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR