Hälsovårdsfonder: Digital hälsa tydligt i topp 2020

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hälsovårdssektorn har klarat sig bättre än börsen som helhet hittills i år, med en uppgång på 7 procent för Morningstar Healthcare Index (USA) att jämföra med +0,9 procent för landets storbolagsindex S&P 500.

Dollarn har samtidigt försvagats med 7,4 procent mot kronan, vilket innebär en valutajusterad nedgång om 0,4 procent för hälsovårdsindexet ur svensk synvinkel.

Minus 0,4 procent är således den rättvisa utgångspunkten när man utvärderar hälsovårdsfonders avkastning i år, eftersom majoriteten av de här fondernas innehav finns i USA, inklusive svenska hälsovårdsfonder. Fonder Direkt har tittat på utvecklingen för aktiefonder inom området.

På topp tio-listan över årets bäst avkastande Sverigetillgängliga aktiefonder i kategorin har Credit Suisse-fonden CS (Lux) Digital Health Equity ett stort försprång mot konkurrenterna, med en uppgång på 28,7 procent (tvåan noterar +14,5 procent). Ett fokus på just digital hälsa kan vara en enkel förklaring till varför fonden har överpresterat kollegorna i pandemi-tider, då innehav som internethälsobolaget Teladoc Health har rusat 183 procent.

Hittills i år ser topplistan ut enligt följande för de hälsovårds- och läkemedelsfonder som har levererat högst avkastning:

Fond                    Avkastning % SEK  
CS (Lux) Digital Health Equity       28,7        
Schroder ISF Healthcare Innovation     14,5        
JPM Thematics Genetic Therapies       11,7        
AXA IM Wave Framlington Biotech       11,7        
Polar Capital Biotech            8,9        
UBS (Lux) EF Biotech            7,4        
Healthinvest Small & Microcap Fund     6,8        
Franklin Biotechnology Discovery      6,7        
Handelsbanken Hälsovård Tema        5,5        
Pictet-Biotech               5,0        

Medianavkastningen 2020 för de 33 Sverigetillgängliga fonderna inom kategorin hälsovård ligger i dagsläget på 1,7 procent, enligt Morningstar. Facit för svenska fonder ger en något blandad bild:

Fond                    Avkastning % SEK  
Healthinvest Small & Microcap Fund     6,8        
Handelsbanken Hälsovård Tema        5,5        
C Worldwide Healthcare Select        4,1        
SEB Concept Biotechnology          3,7        
Swedbank Robur Medica            1,7        
SEB Läkemedelsfond             -2,4        
SEB Medical                -3,2        

Morningstars läkemedelsanalytiker Damien Conover och Karen Anderson har en i grunden positiv syn på de större företagen i sektorn. I en färsk rapport konstaterar de att majoriteten av de stora läkemedelsbolagen (inklusive bioteknologi) som duon täcker har breda konkurrrens-vallgravar (moats), tack vare deras förmåga att ta fram nya läkemedel som kan ersätta mogna dito vars patentskydd löper ut.

Analytikerna slår fast att läkemedelsförsäljning faller brant i samband med utgångna patent, vilket gör den kontinuerliga cykeln av nya läkemedel nödvändig för att stödja branschens ekonomiska vallgravar.

“Vi förväntar oss en genomsnittlig försäljningstillväxt på 4,7 procent för de 18 läkemedels- och bioteknologiföretag med störst vallgravar som vi täcker, i takt med att innovation mer än väl uppväger konkurrenshot från generika och biosimilarer”, skriver Damien Conover och Karen Anderson.

Årets rubriker inom sektorn har till övervägande del handlat om potentiella vaccin och behandlingar för covid-19. Men just detta område är inte något som analytikerna tillskriver särskilt stor ekonomisk bäring för bolagen.

“Ledande roller i covid-19-pipelinen har bland annat Gilead Sciences antiviral remdesivir, ett flertal vaccin samt riktade antikroppar. Medan dessa produkter stödjer våra moat-ratings indirekt ser vi inte någon betydande försäljning från covid-19 produkter, givet icke-vinstdrivande strategier hos vaccintillverkare som Astra Zeneca och Johnson & Johnson”, förklarar duon.

I sina värderingsmodeller har Damien Conover och Karen Anderson lagt till behandlingsmedicinerna Gilead Sciences remdesivir och Regenerons REGN-COV2, men inom vaccin är endast Pfizers och Biontechs gemensamma BNT162b2 med i kalkylerna, på grund av dess vinstdrivande strategi.

Bland stora läkemedelsbolag med stark pipeline i stort och attraktiv aktievärdering nämns i analysen Bristol-Myers Squibb, Merck, Pfizer samt Roche.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR