Svenska hedgefonder: Utflöden varje månad 2020, nära 20 mdr sek totalt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den svenska hedgefondbranschen hade ett mycket motigt första halvår 2020 sett till nettoflöden: mellan januari och juni tog investerare ut nästan 20 miljarder kronor netto (19,6) från Sveriges hedgefonder, med nettouttag varje månad.

Detta dystra facit är en del av trend som, med undantag för i huvudsak några månader 2018, har pågått sedan början av 2016.

Nettoflöden för svenska hedgefonder sedan juli 2010, månadsvisa staplar i miljarder kronor. (Källa: Morningstar)

Nettoflöden för svenska hedgefonder sedan juli 2010, månadsvisa staplar i miljarder kronor. (Källa: Morningstar)

Söderberg & Partners sparekonom Joakim Bornold ger i en kommentar en enkel förklaring till varför pengar har fortsatt att flöda ut ur hedgefonder.

“Framförallt är det för att de inte har levererat. Avkastningen har varit svag under de här åren, och det är inte ett svenskt utan ett globalt fenomen”, säger han till Fonder Direkt.

Räntenivån försvårat för hedgefonderna - Bornold

På frågan varför han tror att det har varit så svårt för hedgefonder att “leverera” svarar sparekonomen att många hedgefondstrategier är baserade på en räntenivå som vi inte längre är i närheten av. En vanlig hedgefondstrategi för att uppnå positiv och hyfsat jämn avkastning var tidigare att ligga investerad på räntemarknaden, och ta risk på till exempel aktiemarknaden med de kuponger som kom in från obligationerna, säger han. Men den strategin fungerar inte längre, eftersom räntorna är så låga att man knappt får något betalt för att låna ut till stater, lägger han till. När samtidigt centralbanker världen över har underblåst risktagande och i princip eliminerat börsens riskpremie, har det varit tufft för hedgefonder, resonerar Joakim Bornold.

Inte mandat att försöka slå börsen - Brummerförvaltare

Sveriges största hedgefond, Brummer Multi Strategy (BMS), har liksom många andra branschkollegor upplevt kapital flöda ut de senaste åren. Fondförvaltaren Mikael Spångberg kommenterar att det har varit en ganska stor variation i fondens förvaltade kapital sedan starten för snart 25 år sedan, med en tendens till inflöden efter kriser och utflöden när börserna har gått bra.

“Efter finanskrisen, som vi klarade bra med en positiv avkastning, dundrade det in pengar. Sedan dess har vi gått igenom ett extraordinärt decennium historiskt sett där egentligen alla riskfyllda tillgångar såsom aktier och krediter har stigit kraftigt, med extremt låg volatilitet. Då har det istället flödat ut pengar från oss framförallt de senaste fem åren”, säger Mikael Spångberg.

Förvaltaren poängterar att BMS mandat inte är att försöka slå börsen, utan att skapa ett diversifieringsbidrag som ska göra att investeraren får en bättre riskjusterad avkastningsprofil totalt sett. Ett centralt nyckeltal som lyfts fram är aktiemarknadskorrelation: Brummer Multi Strategy har sedan starten haft en korrelation mot aktiemarknaden (MSCI World TR) på 0,16 vilket enligt Mikael Spångberg är väsentligt lägre än hedgefondbranschen som helhet (hedgefondindex HFRI Composite), med en korrelation på 0,86.

Är det orättvist att påstå att hedgefonder inte har levererat?

“En hedgefond kan vara allt från a till ö och jag kan svara för vad vi är nöjda respektive mindre nöjda med. Vår riskjusterade avkastning har sedan starten varit betydligt bättre än börsen, sedan stämmer det att vi hade en högre snittavkastning för tio år sedan jämfört med de senaste tre till fem åren”, säger förvaltaren.

Sedan början av 2017 har BMS avkastat i snitt 3 procent över den riskfria räntan, vilket enligt Mikael Spångberg är i underkant sett till fondens målbild på 3-6 procent över riskfri ränta.

Avkastning för Brummer Multi Strategy de senaste 15 åren. (Källa: Infront)

Avkastning för Brummer Multi Strategy de senaste 15 åren. (Källa: Infront)

En lång period av mjuk centralbankspolitik med låga räntor, och uppgångar för riskfyllda tillgångar till låg volatilitet som konsekvens, har inneburit en tuff miljö för fonden, konstaterar förvaltaren. De låga räntorna kommer sannolikt vara kvar ett bra tag till, men han ser andra faktorer som talar för bättre förutsättningar framöver.

“Däremot, vilket är goda nyheter för oss och som vi redan sett i vårt resultat i år, har volatiliteten ökat enormt trots att aktiemarknaden har stigit. Att det rör på sig är en bra grundförutsättning för oss och vi bedömer miljön framöver som väldigt god, vilket gör att jag tror att vi kommer att kunna skapa en högre avkastning än de 3 procent över riskfri ränta som varit fallet de senaste åren. Sedan om det handlar om 6,7 eller 8 procent är väldigt svårt att säga”, enligt Mikael Spångberg.

En annan positiv aspekt han nämner är att sannolikheten är låg för att aktier och andra riskfyllda tillgångar ska kunna avkasta lika starkt detta decennium som det förra, vilket i sin tur bör föra med sig att BMS avkastning blir mer konkurrenskraftig relativt andra tillgångar.

“En mer volatil aktiemarknad i kombination med att vi håller på vårt korrelationsmål gör att vår produkt blir mer attraktiv rent kommersiellt, och det i sin tur tror vi leder till inflöden, som det också har gjort historiskt efter stökiga perioder”, säger förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR