Fastighetsfonder: Uttag kan ta upp till ett halvår med nya regler i Storbritannien

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Storbritanniens motsvarighet till Finansinspektionen, FCA, kan vara på väg att införa regler som medför att investerare i fastighetsfonder kan behöva vänta i upp till 180 dagar när de vill ta ut pengar från fonderna.

Det rapporterar Citywire.

Motivet bakom förslaget att upphöra med daglig handel för fastighetsfonderna är att försöka reparera ett sargat rykte för detta fondsegment, som har drabbats av åtskilliga handelsstopp i kölvattnet av brexit och coronaviruset, uppger Citywire.

Exempelvis stängdes M&G Property Fund för handel i december 2019 på grund av att hög brexit-osäkerhet ledde till avsevärda uttagsförfrågningar som inte var praktiskt möjliga att möta. Fonden hade ännu inte öppnat för handel i maj 2020, då förvaltaren meddelade en förlängning av uttagsstoppet till följd av ett corona-relaterat dödläge på den brittiska kommersiella fastighetsmarknaden.

Med de nya reglerna ämnar man minska förekomsten av denna typ av inlåsningar av sparpengar, men samtidigt öka förvaltningens effektivitet, eftersom fonderna då skulle kunna planera bättre och inte behöver hålla lika stor kassa för att möta eventuella plötsliga vågor av uttag. FCA pekar på att det finns en missmatchning när det gäller likviditet för dagligt handlade fastighetsfonder, då det tar tid att genomföra fastighetstransaktioner, men investerare kan begära ut sina pengar med en dags varsel, enligt Citywire.

“FCA:s förslag att introducera en varselperiod för uttag från fastighetsfonder är i högsta grad förnuftigt. Fastigheter bör ses som en långsiktig investering, men daglig handel i dessa fonder har fått investerare att anta att de kan ta ut sina pengar närhelst de vill, medan det i verkligheten inte har sett ut så i många fall”, säger investeringsrådgivaren AJ Bells chef för aktiv förvaltning, Ryan Hughes, till Citywire.

En konsultation om den möjliga förändringen pågår fram till den 3 november, och kommer att följas upp tidigt under 2021 med ett policyuttalande där definitiva regler läggs fram.

Det ska noteras att fastighetsfonder i sammanhanget avser fonder som äger fastigheter direkt och inte till exempel aktiefonder som investerar i fastighetsbolag på börsen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR