Länsförsäkringar Fondförvaltning: Mer än dubblerat innehav i Scandi Standard sedan 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Länsförsäkringar Fondförvaltning har ökat sitt aktieinnehav i livsmedelsproducenten Scandi Standard till 5,1 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Senast fondbolaget, som är fjärde största ägare i Scandi Standard, hade en ägarandel i bolaget överstigande 5 procent (5,1 procent även då) var hösten 2018, enligt data från Holdings.

Efter det sålde Länsförsäkringar aktier så att ägarandelen uppgick till 2,2 procent av kapitalet som lägst i januari 2019. Men från den nivån har successiva ökningar skett, från det dåvarande innehavet om 1,4 miljoner aktier, till dagens 3,3 miljoner aktier, enligt Holdings.

Merparten av innehavet ägs via fonden Länsförsäkringar Småbolag Sverige, men ett mindre innehav finns även i Länsförsäkringar Mix.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR