Nordea AM: Avtal med danska Pensam om pensionsförvaltning med klimat- och hållbarhetsfokus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordeakoncernens kapitalförvaltningsdel Nordea Asset Management har kommit överens med den danska pensionsaktören Pensam om ett förvaltningsmandat för globala aktier värt drygt 2 miljarder euro.

Det framgår av ett pressmeddelande från Nordea Asset Management.

Det nya förvaltningsavtalet är tänkt att vara ett led i Pensams klimat- och hållbarhetsstrategi, då förvaltningen ska utgå från indexet MSCI ACWI Climate Change. Samtidigt används ett “risk-premia”-angreppssätt när Nordea väljer ut investeringar från detta index.

“Vi har haft ett långt och framgångsrikt samarbete med Pensam avseende förvaltning av ett antal regionella aktie-risk- premia-strategier. Vårt samarbete har utvecklats kontinuerligt, och nu har vi kommit överens om att omvandla det till ett risk-premia-mandat inom globala aktier, vilket också ämnar adressera klimatrisk”, säger Nordea AM:s distributionschef Anders Madsen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR