UBS AM: Släpper optionssäljande aktie-ETF:er som ska agera kudde vid nedgångar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) UBS AM har lanserat fyra defensiva aktie-ETF:er som använder sig av optionssäljstrategier för att begränsa nedsidan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

ETF:erna kommer att utgå från amerikanska S&P 500 respektive europeiska Euro Stoxx 50, med två ETF:er med olika optionsstrategier för vardera marknad.

Den ena optionsstrategin innebär ägande av något av ovanstående index kombinerat med veckovisa försäljningar av köpoptioner, “covered call”, för samma index. Strategin syftar till att generera intäkter från optionspremier samtidigt som nedsidan skyddas, uppger UBS AM.

Den andra strategin kombinerar ett kassainnehav med att veckovis sälja säljoptioner, med målet att generera premieintäkter samtidigt som en kudde ges vid marknadsnedgångar. De två ETF:er som använder sig av denna strategi har en lägre genomsnittlig exponering mot aktiemarknaden, jämfört med de två ETF:er som säljer köpoptioner.

De nya ETF:erna uppges passa investerare som söker en mer defensiv aktieexponering än beta rakt av (det vill säga en full aktiemarknadsexponering). Att addera de här ETF:erna till en diversifierad portfölj kan mildra värdefall i marknadsnedgångar, eller öka avkastningen när marknaden rör sig sidledes eller inom ett spann, enligt UBS AM. Samtidigt bör investeraren vara medveten om att den reducerade nedsiderisken också innebär att man offrar en del av aktiemarknadens potentiella uppsida.

De fyra ETF:erna heter: UBS ETF (IE) US Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF, UBS ETF (IE) US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF, UBS ETF (IE) Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF, samt UBS ETF (IE) Euro Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF. Avgiften är 0,26 procent för de två europeiska och 0,29 procent för de två amerikanska ETF:erna, som samtliga är listade på SIX Swiss Exchange.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR