Blackrock: Förespråkar kvalitet, men värde höjs samtidigt till neutral

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktier med kvalitetsstämpel är att föredra framför cykliska bolag inom exempelvis värdekategorin, även om de senare verkar ha nått en botten vad gäller kvartalsresultat varför de uppgraderas från undervikt till neutral.

Det meddelar kapitalförvaltaren Blackrock i ett veckobrev.

“Bolagsvinstestimaten ser ut att bottna medan ekonomier återöppnar i ojämn takt. Vi har ökat vår övervikt inom kvalitetsfaktorn eftersom vi ser den som mest motståndskraftig mot dynamiken med slagig aktivitetsåterstart, givet dess fokus på bolag med starka balansräkningar och lönsamhet. Vi stängde även nyligen bår undervikt i cykliska tillgångar, inklusive att uppgradera värdefaktorn till neutral”, skriver Blackrock.

Förändringar av vinstestimat i olika regioner. Sträcker sig fram till juli 2020. (Källa: Blackrock/Refinitiv)

Förändringar av vinstestimat i olika regioner. Sträcker sig fram till juli 2020. (Källa: Blackrock/Refinitiv)

Kapitalförvaltaren konstaterar att chocken från coronaviruset har lett till den största nedgången för bolagsvinster sedan finanskrisen 2008, men att den nya fasen av ekonomisk återstart är orsaken till att optimismen bland analytikerna har ökat, vilket framträder i form av bottnande vinstestimat. De mer positiva utsikterna visar sig brett över världen, inklusive eurozonen som var den region som drabbades hårdast av nedrevideringar under våren.

Vad gäller den ekonomiska återhämtningen betonar Blackrock att de förväntar sig en ryckighet både över tid och mellan olika regioner. Förvaltaren pekar ut Europa som den mest attraktiva regionen att exponera sig mot, för att ta del av en flerväxlad global ekonomisk återstart.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR