ESG: Intresse men svårt skala upp för offentliga investerare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Över 90 procent av globala offentliga investerare såsom statsförmögenhets- och pensionsfonder har ESG-policys på plats eller håller på att ta fram sådana, men många ser integrationssvårigheter i form av exempelvis otillräcklig data.

Det rapporterar Funds Europe med hänvisning till en undersökning utförd av finanskoncernen BNY Mellon och tankesmedjan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF).

De tillfrågade investerarna sägs vara motiverade att anamma ESG-kriterier för dess potential att uppnå bättre riskjusterad avkastning, men uppger att de möter betydande barriärer för att kunna skala upp på området. Otillräcklig data och svårigheter att mäta såväl finansiell som icke-finansiell påverkan för ESG-initiativet ska agera bromskloss, enligt Funds Europe.

Ett annat hinder är att nuvarande investeringsmandat helt enkelt inte är kompatibelt med ett fördjupat hållbarhetstänk i förvaltningen. Detta är fallet bland 30 procent av de svarande totalt sett, och bland centralbanker uppger 38 procent att deras investeringsmandat står i vägen för ett utökat ESG-engagemang.

Trots de utmaningar som nämns implementerar 77 procent av de globala investerarna ESG i sin investeringsprocess, enligt undersökningen. Negativ screening, att välja bort investeringar utifrån vissa kriterier, är med 42 procent den mest populära metoden för att tillämpa ESG.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR