Fonder: Atlas Copco & Ericsson ägs av flest på Stockholmsbörsen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Atlas Copco är favoritinnehavet på Stockholmsbörsen vad gäller totalt antal fonder som äger aktien. Per den 31 juli hade 3.262 fonder Atlas Copco i sin portfölj, vilket var en bra bit före Ericsson med 2.356 fonder och Assa Abloy med 1.998.

Det framgår av ägardata från Morningstar, som inkluderar samtliga aktieslag (A, B, etcetera).

Mest fondägda aktier på Stockholmsbörsen:
Aktie         Antal  Ökat juli  Minskat/sålt  Netto 
Atlas Copco (A + B)  3.262  964     927      37  
Ericsson B      2.356  711     832      -121  
Assa Abloy B     1.998  704     531      173  
Essity B       1.866  619     477      142  
Volvo (A + B)     1.910  614     522      92  
Sandvik        1.792  584     524      60  
Handelsbanken (A + B) 1.666  530     461      69  
Investor   (A + B) 1.662  497     457      40  
Nordea Bank      1.626  533     459      74  
SEB (A + C)      1.624  478     425      53  

Listan visar hur många fonder som äger aktier i bolaget, hur många fonder som har ökat respektive minskat eller sålt sitt innehav i juli, samt nettosumman av dessa ökningar och minskningar/försäljningar.

En reservation får göras för att det kan finnas fonder som äger exempelvis både A- och B-aktier i ett bolag, vilket i så fall medför att fonden räknas två gånger i listan ovan. Det vanligaste är dock att fonder nöjer sig med ett aktieslag per bolag. Skulle man istället endast se till ett aktieslag får SEB och Investor lämna listan till förmån för Hennes & Mauritz (1.614) och SKF (1.541). Det skulle även medföra att Ericsson går om Atlas Copco högst upp.

Något som sticker ut bland fondförvaltarnas handel i dessa bolag under juli är att Ericsson som ensamt bolag finns på säljsidan, med nettoförsäljningar som uppgår till 121 fonder under månaden. Möjligen är det fråga om vinsthemtagningar av en del av innehaven, då aktien har klättrat raskt med en uppgång på 17 procent bara i juli, och har noterat en nivå som senast sågs under våren 2015.

Samtidigt sticker Assa Abloy och Essity ut på köpsidan hos förvaltarna, med nettoköp uppgående till 173 respektive 142 fonder under månaden. Låskoncernen Assa Abloys aktie har tappat sedan den 17 juli, då bolaget släppte sin rapport för det andra kvartalet. Dock menade analytiker från Pareto Securities och Carnegie att marknaden inte gjorde aktien någon rättvisa efter rapporten, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterade om. Aktien sjönk med 2,6 procent på rapportdagen och har sedan dess fortsatt ned 2,4 procent. Morningstar anser emellertid att Assa Abloy är något övervärderad, med ett bedömt rättvist värde på 181 kronor per aktie efter rapporten, att jämföra med dagens 197 kronor.

När det gäller mindre bolag (börsvärde understigande 1,5 miljarder kronor) finns det fem bolag på Stockholmsbörsen vars ägarlista består av minst 50 fonder. Toppar listan gör fästelementtillverkaren Bulten, då 59 fonder äger aktien.

Mindre bolag med stort fondägande:
Aktie         Antal  Ökat juli  Minskat/sålt  Netto
Bulten        59    10     6       4  
Arise         55    21     2       19  
Qliro Group      53    9      8       1  
Semcon        51    11     3       8  
Rottneros       50    7      2       5  

Noterbart är fondförvaltarnas intresse för vindkraftsbolaget Arise under juli, då 21 fonder har ökat sitt innehav medan endast två har minskat eller avyttrat positionen. Till det kan tilläggas att tio fonder som inte tidigare ägde Arise har klivit in i aktien i juli. Nummer två på ovanstående lista i det avseendet är teknikkonsulten Semcon, dit fem nya fonder har hittat i juli. Dessa fonder räknas inte med under kolumnen “Ökat juli”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR