Kapitalförvaltning: GCM Grosvenor går till börsen via SPAC

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den Chicagobaserade alternativa kapitalförvaltaren GCM Grosvenor ska noteras på Nasdaq-börsen i USA, genom ett samgående med CF Finance Acquisition.

Det framgår av ett pressmeddelande från GCM Grosvenor.

CF Finance Acquisition är ett så kallat “special purpose acquisition company”, eller SPAC, och transaktionen mellan de två blir en i raden av företag som har börsnoterats på detta sätt den senaste tiden. I flera fall har hedgefondsaktörer backat upp SPAC-bolaget, som härom månaden då branschveteranen Bill Ackmans företag Pershing Square stod bakom en SPAC-notering värd 4 miljarder dollar, vilket var den största hittills.

Transaktionen mellan GCM Grosvenor och CF Finance värderar kapitalförvaltaren till 2 miljarder dollar, och GCM Grosvenors ledning med vd och ordförande Michael J. Sacks i spetsen kommer fortsatt att leda företaget, enligt pressmeddelandet.

Som ett noterat bolag ska GCM Grosvenor även framgent verka med samma kunden-först-kultur som har väglett företaget sedan starten för nästan 50 år sedan, heter det. I tillägg till det uppges bolaget i och med noteringen också dra nytta av ökad likviditet och finansiell flexibilitet.

GCM Grosvenor har omkring 57 miljarder dollar under förvaltning inom private equity, infrastruktur, fastigheter, krediter och absolutavkastande strategier, enligt bolaget.

SPAC-bolag, som även kallas “blank check companies”, är ett fenomen som innebär att ett icke rörelsedrivande företag tar in pengar från investerare, som används för att gå samman med och notera ett operationellt verksamt privat företag på börsen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR