Blackrock: Ny ETF med fokus på amerikansk medicinteknik

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Blackrock lanserar en aktie-ETF inriktad på amerikanska företag som tillverkar och distribuerar medicinteknisk utrustning.

Det framgår av ett pressmeddelande, som preciserar att den nya ETF:en heter Ishares US Medical Devices UCITS ETF.

“Hälsovårdssektorn har förblivit i centrum hos investerare under covid-19-pandemin. Detta kortsiktiga fokus, kombinerat med de långsiktiga strukturella medvindar sektorn har sett de senaste åren, har lett till ett ökat inflöde till hälsovårdsfonder”, skriver Blackrock.

Förvaltaren pekar på att sektorn medicinteknisk utrustning gynnas av en åldrande befolkning, innovationer samt en ständig teknologiutveckling. Medicinteknikbranschen, och därmed innehaven i ETF:en, består bland annat av bolag verksamt inom MRI-scanning, proteser, pacemakers och röntgenmaskiner.

De största innehaven i Ishares US Medical Devices UCITS ETF är följande:

De tio största innehaven, data per den 22 juli 2020. Totalt antal innehav är omkring 60. (Källa: Blackrock)

De tio största innehaven, data per den 22 juli 2020. Totalt antal innehav är omkring 60. (Källa: Blackrock)

ETF:en har en årlig avgift på 0,25 procent och är registrerad för offentlig distribution i Sverige.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR