Cevian: Minskat i ABB pga stor portföljvikt, blåslampa kvar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den Christer Gardell-ledda aktivistfonden Cevian har flaggat för en minskad ägarandel i ABB, något Nyhetsbyrån Direkt rapporterade om på onsdagen.

Fondens ägarandel har minskat från 5,92 till 4,95 procent av kapitalet, efter en nettoförsäljning av 21 miljoner aktier jämfört med föregående ägardatapunkt tidigare i år.

Minskningen ska inte handla om att Cevian har tappat tron på verkstadskoncernen, utan snarare ha skett som ett resultat av att aktien hade fått för stor vikt i portföljen, meddelade Christer Gardell i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen.

I en intervju med Di häromdagen upprepade han ståndpunkten att ABB-aktien är undervärderad, och att 35-schweizerfranc vore ett rimligt pris, att jämföra med onsdagens 23,5 franc.

Christer Gardell nämnde då att Cevian bedömer att ABB:s aktieåterköpsprogram kommer att gynna aktien, men antydde att Cevian inte slappnar av med sitt ägande, utan att “blåslampan kommer att blåsa tills vi är där (35 schweizerfranc, reds anm)“.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR