Fonder: Ädelmetaller tog täten i juli, Japan sämst

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ädelmetallfonder var det bäst presterande fondsegmentet i juli, medan aktiefonder med Japanfokus var det sämsta segmentet.

Det visar en genomgång från den brittiska finansiella rådgivaren Willis Owen, enligt Funds Europe.

“Guld, som har presterat väl sedan krisen började, klättrade vidare mot bakgrund av en kombination av oro kring ytterligare utbrott av covid-19, en svag dollar och förväntningar om att regeringars och centralbankers stimulanser ska leda till inflation”, enligt Adrian Lowcock, chef för privatpersoners investeringar på Willis Owen.

Utöver japanska aktier nämns energi och Latinamerika som underpresterande segment i juli, som båda uppge ha drabbats särskilt hårt av pandemin.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR