Fonder: Placera breddar fondrekommendationer, TIN Ny Teknik in

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Placera utökar sin lista med köpvärda fonder från elva till tolv i augustiutgåvan. Aktiefonden TIN Ny Teknik ansluter till listan, som består av rekommendationer på sex månaders sikt.

“Jag väljer att bredda fondutbudet i augusti och nu omfattar Placeras fondtopplista tolv fonder. För den som vill ta ett innovationsbet har Placera valt ut spetsfonden TIN Ny Teknik”, skriver fondredaktör Pär Ståhl.

Placera lyfter fram TIN-förvaltarna Erik Sprinchorns och Carl Armfelts historik i att hitta framtida vinnaraktier och pekar på att fondens 32-procentiga uppgång hittills i år är betydligt bättre än snittavkastningen i fondkategorin.

Placera delar in sina rekommendationer i fyra risksegment: högst risk, högre risk, medelrisk samt låg risk.

Augustirekommendationerna ser ut som följer:

Fond                 Typ         Risk 
Nordea 1 Latin America Equity     Aktiefond      Högst
DNB Teknologi             Aktiefond      Högst
TIN Ny Teknik             Aktiefond      Högre
Prior Nilsson Realinvest       Aktiefond      Högre
Spiltan Aktiefond Stabil       Aktiefond      Högre
Fidelity European Dynamic Growth   Aktiefond      Högre
MS INVF Global Opportunity      Aktiefond      Högre
Handelsbanken Hälsovård Tema     Aktiefond      Högre
Sensor Sverige Select         Blandfond      Medel
Carnegie Strategifond         Blandfond      Medel
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv       Blandfond      Medel
IKC Avkastningsfond          Räntefond      Låg 

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR