Kuwait: Pensionsfond ska minska likvider, var 41% som mest

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kuwaits pensionsfond PIFSS, med ett förvaltat kapital om 112 miljarder dollar, planerar att öka sina investeringar inom private equity och fastigheter som ett led i processen att minska andelen kontanter i fonden.

Det rapporterar Bloomberg.

År 2017 tog ett nytt ledningsteam över fonden, för att rensa upp efter en korruptionsskandal och med målet att styra förvaltningen i en mer effektiv riktning. Fonden ska sedan dess ha avyttrat tveksamma innehav värda över 20 miljarder dollar, enligt förvaltningschefen Raed Al-Nisf.

Ett uttalat mål för fonden är att minska andelen likvida medel, som för tillfället uppgår till 11,5 procent men som planeras skäras ned till 4 procent över de kommande sju månaderna. Vid en tidpunkt hade pensionsfonden en kassaandel på “katastrofala” 41 procent, uppger Raed Al-Nisf i en intervju.

Investeringar i private equity och infrastruktur är tänkta byggstenar när kontanter framöver ska sättas i arbete.

PIFSS, som står för The Public Institution for Social Security, anlitade år 2016 Cambridge Associates för rådgivning av sin kapitalallokeringsstrategi. Uppdraget avslutas i mars 2021, då Mercer tar över rådgivningen, enligt Bloomberg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR