Sharing Alpha: Många nya favoritfonder hos proffsinköparna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen där omkring 13.000 professionella fondköpare (fund selectors) från 77 länder betygsätter fonder och även kan bygga upp fiktiva portföljer, har publicerat sin månadsstatistik för juli.

Listan visar vilka fonder som har högst snittbetyg, hur många användare som har lämnat betyg samt hur fondens snittbetyg har rört sig sedan föregående månad. Listan inkluderar endast fonder som finns till försäljning i Norden.

Fond                 Betyg Antal  Förändring
Robeco Global Consumer Trends     4,81  13   Upp
Polen Capital Focus US Growth     4,56  14   Ny
MS INVF Global Opportunity      4,51  56   Upp
Artisan Global Opportunities     4,40  25   Ny
Comgest Growth Europe         4,37  12   Ny
Artisan Global Discovery       4,35  20   Ned
Nordea 1 - Emerging Stars Equity   4,32  13   Ny
Schroder ISF EURO Corporate Bond   4,25  38   Upp
Comgest Growth Emerging Markets    4,04  11   Ny
Nordea 1 - European High Yield Credit 4,00  17   Ny


Aktiefonden Robeco Consumer Trends befäster sin förstaplats som den fond med bäst snittbetyg bland fondköparna. Fonden investerar i konsumentrelaterade företag världen över, utifrån en makrovy för att hitta intressanta trender som sedan kokas ned till aktieurval på bolagsnivå, enligt hemsidan. Fokus ligger på strukturella tillväxttrender såsom den digitala konsumenten, ökad konsumtion på tillväxtmarknader samt lockelsen med starka varumärken. De fem största innehaven per den 30 juni var Paypal, Meituan Dianping, Mercadolibre, Spotify och Adyen.

Lämnar topplistan i juli gör Templeton Frontier Markets, DPAM L Bonds Emerging Markets Sust, JPM Global Macro Opportunities, Nordea 1 - European Covered Bond, Nordea 1 - Global Climate and Envir samt Magna New Frontiers.

Vid sammanställningen tar Sharing Alpha bara hänsyn till betyg som satts av användare som kan identifiera sig som professionella fondköpare. Vem som helst kan tekniskt sett skapa ett konto på plattformen och betygsätta fonder, men för att betyget ska räknas med krävs en verifiering.

För att komma i fråga för Sharing Alphas topplistor måste fonden ha fått minst tio betygsättningar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR