Swedbank Robur: Bantat Dedicare-innehav kraftigt i dagarna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren Swedbank Robur har genom försäljning av 4.000 aktier minskat sitt innehav i Dedicare till 4,99 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där den 4 augusti uppges som transaktionsdatum.

Den 3 augusti sålde Swedbank Robur drygt 270.000 aktier i bolaget, vilket då tog ägarandelen från 7,92 till 5,03 procent av kapitalet, enligt data från Holdings. Förvaltaren äger nu knappt 470.000 aktier i Dedicare.

Swedbank Robur Microcap är den Roburfond som äger aktien i sin portfölj. Innehavet är bland de mindre i portföljen, med en portföljvikt på 1,4 procent innan nämnda minskningar, visar data från Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR