Swedbank Robur: Fortsätter ökningstrend i Midsona, över 5%

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren Swedbank Robur har gått över den rapporteringspliktiga femprocentsnivån gällande kapitalandel i Midsona-aktien, genom köp av 21.000 B-aktier daterat den 4 augusti.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande där en kapitalandel om 5,01 procent i bolaget deklareras.

Förvaltaren fortsätter därmed en ökningstrend i aktien som har setts allt sedan Swedbank Robur tog en inledande position i bolaget i januari 2020, visar data från Holdings. Då införskaffades 1.550.000 aktier, varpå en serie mindre ökningar skedde fram tills i augusti. Den 3 augusti gjordes återigen ett större köp, om drygt 1,1 miljoner aktier, som alltså följdes upp med 21.000 nya aktier den 4 augusti.

Innehavet finns i fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Norden, vars största innehav är Balder, Enento Group, Sinch, Storytel samt Embracer, enligt data från Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR