Aktie-Ansvar: Ny fondfusion, även Graal går in i Räntestrategi

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren Aktie-Ansvar gör fortsatta förändringar i sitt utbud genom att fusionera in hedgefonden Graal i den nystartade flexibla räntefonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.

Det framgår av en nyhetsuppdatering på förvaltarens hemsida och kommer veckan efter att Aktie-Ansvar meddelade att fonderna Graal Aktiehedge och Graal Offensiv går samma väg, med den 12 oktober som avstämningsdag och genomförande dagen därpå.

Den 30 juni aviserade Aktie-Ansvar även beslutet att fusionera in hedgefonden Kvanthedge i blandfonden Saxxum Aktiv.

Gällande fonden Graal uppger Aktie-Ansvar att beslutet att plocka bort fonden från sortimentet och fusionera in den i Räntestrategi sker som ett led i att effektivisera fondbolagets erbjudande.

“Bakgrunden till detta beslut är att större andelsägare aviserat betydande uttag ur fonden samt att fondens storlek inte motiverar fondens förvaltningskostnader. Efter de större

kundernas uttag riskerar fonden att ha förvaltningsvolymer som understiger nivån för att bedriva effektiv förvaltning”, skriver Aktie-Ansvar.

Vidare meddelar fondbolaget att Räntestrategi har en mer kostnadseffektiv förvaltning och att man bedömer marknadsförutsättningarna för denna fond som goda.

Avstämningsdagen för Graal-fusioneringen är beräknad till den 29 oktober med genomförande den 30 oktober. Graal stänger för handel den 28 oktober, medan Räntestrategi inte kommer att vara stängd.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR