Kapitalförvaltning: Nedgång förvaltat kapital spås i år, sedan Asien-driven återhämtning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknaderna må ha studsat tillbaka snabbt efter den historiskt snabba nedgången i mars, men kapitalförvaltningsbranschen kommer inte att gå oskadd ur coronakrisen.

Det skriver Institutional Investor och hänvisar till estimat från analysföretaget Cerulli Associates, som förväntar sig att branschens totala förvaltade kapital sjunker med 1.700 miljarder dollar (1,7 trillions) i år.

Det skulle markera slutet på årsvisa obrutna ökningar som har pågått i över ett decennium, och innebära ett tapp från 104.400 miljarder dollar 2019 till 102.700 miljarder. Det är främst tillgångsbaser i USA och Europa som förväntas bidra till minskningen, enligt Cerulli.

Samtidigt som covid-19 och den medföljande ekonomiska krisen på kort sikt väntas ge en negativ påverkan på den globala kapitalförvaltningsbranschen, ser Cerulli dock ljus i tunneln efter 2020. Branschen väntas med start nästa år återhämta sig och växa, till stor del tack vare en ökad efterfrågan på tillväxtmarknader och i synnerhet i Asien. År 2024 spår Cerulli att branschens sammantagna förvaltade kapital uppgår till 130.000 miljarder dollar, vilket vore en uppgång på nära 27 procent jämfört med förmodade 102.700 miljarder i år.

Vidare bedöms det vara sannolikt att fondinvesterare kommer att bli mer konservativa i ljuset av pandemin, och att penningmarknadsfonder framöver tar marknadsandelar från räntefonder med längre löptid, som ett resultat av de låga räntorna.

“Investerare kan möjligen känna att räntan i obligationsfonder inte är lockande nog för att få dem att flytta sina medel från säkerheten och stabiliteten hos penningmarknadsprodukter”, enligt Cerulli.

Medan penningmarknadsprodukter väntas öka sin andel av totalt förvaltat kapital från 12,1 procent år 2019 till 15 procent 2024, väntas aktieförvaltningsprodukter minska sin del från 43 till 38 procent under samma period.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR