• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: -3,0% i juli, bedömer fondens värdestegringspotential som betydande

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S tappade 3,0 procent i juli, sett till huvudandelsklassen RC1 SEK, medan euroandelsklassen IC4 sjönk med 1,6 procent. Hittills i år noteras därmed en nedgång om 21,7 procent för RC1 SEK.

Det framgår av en månadsrapport med förvaltarkommentar från Staffan Knafve.

Fondutveckling sedan starten 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondutveckling sedan starten 2016. (Källa: Rhenman & Partners AM)

“Informationsteknologi bidrog mest positivt medan innehaven i energi samt banker stod för de största negativa bidragen. Såväl fondens långa som korta innehav belastade utvecklingen med 2,6 respektive 0,4 procent räknat i SEK”, skriver Staffan Knafve.

Bäst avkastning i juli kom från Ericsson och Qualcomm, medan Chevron och Exxon Mobil var de innehav som påverkade fonden mest negativt.

Leverans från Ericsson och Qualcomm

Ericsson, som steg med 17 procent i juli, släppte under månaden en halvårsrapport som överträffade analytikernas förväntningar och som förvaltaren beskriver som mycket stark. Ökat hemarbete och streaminganvändning som en följd av pandemin har gynnat efterfrågan på Ericssons nätverksutrustning, enligt Staffan Knafve, som vidare konstaterar att bolaget fortsätter att investera kraftigt i sin 5G-portfölj och inte minst i Kina.

Även Qualcomm släppte enligt förvaltaren en stark rapport under månaden samtidigt som bolaget meddelade att man har nått en förlikning med det kinesiska telekombolaget Huawei.

“Överenskommelsen innebär att Huawei även i fortsättningen är förbjudna att köpa Qualcomms modem, men att de nu kommer att återgå till att betala licensavgifter för trådlös teknologi. Detta innebär i sin tur att Qualcomm nu har fleråriga licensavtal med samtliga större OEM-tillverkare av smarttelefoner”, skriver förvaltaren.

Energijättarna stretat på i motvind

Sämre gick det för Chevron som i juli redovisade sin största kvartalsförlust sedan 2001, mot bakgrund av stora nedskrivningar och en mycket tuff operativ miljö, enligt rapporten. Företaget skrev ned hela värdet på sin Venezuela-verksamhet (2,6 miljarder dollar) samt ytterligare 1,8 miljarder dollar för sina tillgångar på grund av lägre oljepriser. Chevron har också haft en nackdel i att sakna tradingverksamhet, vilket inneburit att bolaget inte har kunnat kompensera oljeprissmällen genom att volatilitetshandla, enligt förvaltaren. Trots en tuff operativ situation aviserades dock ett förvärv av Noble Energy för 5 miljarder dollar under månaden, ett förvärv som genomfördes till en låg premie och hyllades av analytikerna, samtidigt som det uppges fylla ett hål i Chevrons långsiktiga portfölj.

Sektorkollegan Exxon hade också en tuff månad, som innehöll rapportsläpp med den största kvartalsförlusten någonsin. Bolagets vice vd ska ha kommenterat att oljeefterfrågan under det första halvåret sjönk till nivåer som inte setts på 20 år och att detta saknar motstycke i modern historia. Bolaget har ansträngt sig stort för att minska sina kostnader och vd Darren Woods har uttalat att Exxon inte kommer att öka sina skulder, vilket anses mildra investerares farhågor kring sänkt utdelning, enligt rapporten.

Motståndskraft visar på avkastningspotential

Förvaltaren konstaterar att de kvartalsrapporter som hittills har presenterats, inklusive bland portföljbolagen, överlag har överträffat lågt ställda förväntningar vilket har hjälpt börserna att trotsa en osäker omvärld.

“När en majoritet av fondens innehav nu har rapporterat kan vi glädjas åt överlag bättre resultat än väntat. Även i sektorer som kursmässigt utvecklades svagt, framför allt banker och oljebolag som tyngdes av reserveringar för kreditförluster respektive nedskrivningar av tillgångar, kunde vi notera överraskande goda underliggande resultat”, skriver Staffan Knafve.

Han påpekar att portföljinnehavens goda motståndskraft är ett tydligt tecken på dess inneboende kvalitet och att förvaltningsteamet av den anledningen upprepar ståndpunkten att värdestegringspotentialen i fonden är betydande.

  Fondens fem största aktieinnehav per den 31 juli. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Fondens fem största aktieinnehav per den 31 juli. (Källa: Rhenman & Partners AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR