Fonder: "ESG-fonder exploderat i popularitet" - Calastone

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Brittiska aktiefonder noterade utflöden för andra månaden i rad i juli, medan räntefonder återigen kunde glädjas över inflöden. Totalt tappade aktiefonder 240 miljoner pund i juli samtidigt som ESG och globala fonder klarade sig betydligt bättre. Det visar statistik från det Londonbaserade fondtransaktionsnätverket Calastone.

Vad gäller europeiska aktiefonder noterade de sin 26:e månad i rad av utflöden, men med ett utflöde om 62 miljoner pund är det den lägsta nivån under nästan två år, och betydligt lägre än det genomsnittliga månadsutflödet på 211 miljoner. Bakom den något mindre negativa bilden mot europeiska fonder ligger den relativt effektiva hanteringen av pandemin i regionen, konstaterar Calastone.

Globala aktiefonder premieras däremot, till följd av ESG-fondernas explosionsartade popularitet, menar fondtransaktionsnätverket. Under de senaste fyra månaderna har rekordinflöden till ESG-fonder noterats gång på gång och inflödet mellan april och juli var större än det totala inflödet under de senaste fem åren.

“ESG-fonder är övervägande globala i sin natur vilket i sin tur lett till att investerarnas intresse för ESG-fonder automatiskt lett till ett ökat inflöde för den globala fondkategorin. Under det senaste året har en tredjedel av kapitalet som flödat in till globala fonder gått till ESG-fonder och under juni och juli steg denna proportion till mer än hälften”, skriver Calastone.

image

Inflöde till ESG-fonder sedan 2015 (Källa: Calastone)

Trots att aktiva ESG-fonder glimrade starkt på inflödeshimlen var det mörkt för resterande aktiva fondkategorier då passiva fonder återigen gick bättre än sina aktiva motsvarigheter. Aktiva aktiefonder noterade utflöden om 638 miljoner pund i juli medan passiva fonder hade inflöden om 398 miljoner pund, meddelar Calastone.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR