• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: "Balkanregionen står inför kraftig återhämtning"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tack vare gynnsamma ekonomiska trender efter covid-19 och EU:s rekordstimulanser står Balkanregionen inför en stark ekonomisk återhämtning. Kombinerat med mycket attraktiva värderingar erbjuder aktier på Balkan därför ett mycket intressant läge för långsiktiga investerare. Det skriver Tim Umberger, portföljförvaltare East Capital, i en marknadskommentar.

Balkanregionen har under första halvåret 2020 bjudit investerare på en volatil resa till följd av coronapandemin, men enligt Tim Umberger kan Balkan komma att bli en av vinnarna efter Covid-19.

“Regionen väntas motta ett av världens största stimulanspaket (motsvarande 17 till 35 procent av BNP) genom EU:s återhämtningsfond. Samtidigt erbjuder regionens marknader några av de mest attraktiva värderingarna i världen, då de handlas till 6-10x P/E för 2021e, vilket är betydligt lägre än 13x för MSCI Emerging Markets och 15x för Euro Stoxx 50”, förklarar portföljförvaltaren.

Även trender efter Covid-19 gynnar Balkan

En annan faktor som troligtvis kommer gynna regionen är att både politiker och företag lägger en ökad tonvikt på lokal produktion, vilket gör det rimligt att förvänta sig att en stor andel av de europeiska företagen kommer försöka flytta produktionskedjor till inom EU och dess grannländer.

“Balkan och Turkiet kan vara två sådana regioner, med tanke på deras höga utbildningsnivå och yrkeskunskaper, i kombination med fortfarande väsentligt lägre snittlöner jämfört med Västeuropa”, skriver Tim Umberger.

Ännu en trend som bör ses som positiv för Balkan är emigranter som flyttar hem, vilket leder till att bristen på arbetskraft minskar. Pandemin har även lett till ett förändrat resebeteende och portföljförvaltaren konstaterar att långdistansturismen förväntas påverkas negativt av reserestriktionerna.

“Den högre sannolikheten för européer att resa till Grekland, Kroatien, Turkiet och Bulgarien istället för att semestra i länder längre bort kommer gynna dessa länder”, menar han.

Snabba åtgärder, låga oljepriser & lokalt sparande positivt

För att kunna parera den negativa ekonomiska effekten av den globala pandemin genomförde alla länder i regionen en rad penning- och finanspolitiska åtgärder för att stödja en snabbare återhämtning i den ekonomiska aktiviteten. Utöver detta är även dessa länder nettoimportörer av energi och samtliga ekonomier i regionen förväntas gynnas markant av de lägre energipriserna.

Invånarnas lokala sparande i den inhemska aktiemarknaden har fortsatt växa, påpekar förvaltaren och menar att detta nu är en betydande drivkraft på marknaden.

“Med senare års ökade sysselsättning och växande disponibla inkomster har de inhemska pensionsfonderna vuxit vilket skapat ett stabilt inflöde av långsiktigt sparande in i de lokala aktiemarknaderna”, skriver Tim Umberger.

Vad gäller förvaltarens egna bolag är han imponerad över hur väl de hanterat krisen och meddelar att de inte har behövt göra ett enda kapitaltillskott.

“Ett exempel på företag som vi gillar på flera tidshorisonter är Purcari Wineries. På kort sikt är företaget motståndskraftigt, eftersom vinsektorn inte har påverkats av krisen. På medellång sikt bör deras kombination av pris och kvalitet göra det möjligt för företaget att ta ytterligare marknadsandelar. På lång sikt är bolaget fortsatt på rätt spår mot att bli ledaren i den östeuropeiska vinindustrin”, skriver Tim Umberger och tillägger att företaget handlas till P/E 8,7x 2021e med en direktavkastning på 6 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR