Första AP-fonden: Flaggar ned i Saab

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Första AP-fonden har minskat sitt aktieinnehav i försvars- och säkerhetsföretaget Saab till 4,9 procent av kapitalet och 4,3 procent av rösterna efter en försäljning om drygt 890.000 aktier.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Första AP-fonden ägde per den 31 juli 5,6 procent av kapitalet. Som mest ägde AP-fonden 6,4 procent av kapitalet, en nivå som var konstant sedan mitten av 2019 till februari 2020 då ägandet succesivt minskades, det visar ägardatatjänsten Holdings.

Första AP-fonden är även efter minskningen Saabs tredje största aktieägare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR