Fonder: Spararna handlade Sverigefonder i juli

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettosparandet i fonder uppgick i juli till 18,8 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i långa räntefonder och aktiefonder medan korta räntefonder uppvisade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 80 miljarder kronor och uppgick vid utgången av juli till 4.856 miljarder.

image

Nettosparande i fonder 2020. (Källa: Fondbolagens förening)

“Spararna fortsätter att köpa fonder. För fjärde månaden i rad är nettosparandet kraftigt positivt. Noterbart i juli är att spararna, i motsats till tidigare spartrender, köper Sverigefonder i högre utsträckning än globalfonder”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Långa räntefonder hade i juli ett nettoinflöde på totalt 7,4 miljarder kronor, varav 6,2 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år noteras ett nettoutflöde från långa räntefonder på 0,1 miljarder kronor, varav 3,2 miljarder tagits ut från företagsobligationsfonder.

Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 10,6 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar gjordes i Sverigefonder följt av globalfonder och branschfonder

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 19 miljarder kronor. Sverigefonder uppvisar ett samlat nettouttag på närmare 15 miljarder så här långt under 2020, medan branschfonder haft nettoinsättningar på närmare 12 miljarder.

Av den samlade fondförmögenheten var 2.933 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder, vilket är i linje med månaden innan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR