• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: +0,88% i juli, Genova, Magnolia & Recipharm i täten

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Trots att den globala utvecklingen för coronaviruset går åt fel håll i flera länder är det många faktorer som ligger bakom ett positivt klimat för omvärldens börser.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond i en månadsrapport för junl. Fonden noterade en månadsavkastning på 0,88 procent och är därmed ned 1,96 procent sedan årsskiftet.

image

Utveckling för IKC Avkastningsfond sedan starten i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

Motåtgärderna som sätts in nu för att minska smittspridningen är inte lika tuffa som de var tidigare och Lars Bredenberg menar att dessa kommer påverka ekonomierna i mindre utsträckning.

“När företagen har presenterat sina rapporter för andra kvartalet med resultat som i flertalet fall överträffar analytikernas förväntningar verkar det inte heller som att de har drabbats lika hårt som befarat”, konstaterar förvaltaren.

Enligt Lars Bredenberg får den svenska företagsobligationsmarknaden stöd av omvärlden och gynnas även av att många har likviditet som ska placeras.

Fonden deltog under månaden i emissioner från Neptunia Invest samt Scandinavian Cosmetics, utöver detta uppges fonden även ha gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det uppstått möjligheter och för att hantera likviditet.

Vad gäller fondens enskilda innehav har det varit en bred återhämtning, mot strömmen däremot gick Norwegian i och med den fortsatta oron kring flygindustrin samt RNB som jobbar vidare med sin rekonstruktion. Bland de bästa bidragsgivarna nämns Genova, Magnolia och Recipharm.

“Riskerna för bakslag kring smittspridning och ekonomisk utveckling globalt finns kvar i bakgrunden och vissa företag kommer att ha påverkats mer fundamentalt av krisen”, avslutar förvaltaren.

image

IKC Avkastningsfonds tio största emittenter vid utgången av juli. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR