• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: +1,75% i juli, ökat i high yield

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonden ODDO BHF Credit Opportunities steg med 1,75 procent under juli. Därmed har fonden åstadkommit en positiv avkastning om 1,55 procent sedan årsskiftet. Siffrorna gäller i basvalutan euro.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Bastian Gries, Matthias Lackmann och Haiyan Ding.

Månaden präglades av starka resultat från räntemarknader, drivet av både minskade spreadar och lägre aktivitet i primärmarknaden, vilket gynnade sekundärmarknaden, skriver fondförvaltarna. Därtill har andra kvartalets rapporter i många fall slagit de väldigt lågt ställda förväntningarna som Covid-19 fört med sig, framkommer det.

Under juli minskade spreaden i investment grade-bolag med 20 baspunkter och high yield-räntor minskade 37 punkter. Tyska 10-åringen tappade 7 punkter ner till -0,52 procent, och amerikanska 10-åringen tappade 9 punkter till 0,54 procent. Fonden har störst exponering mot BBB-rating, med 38,1 procent, följt av BB (25,9) och B (20,2), framgår det av rapporten. Största geografiska exponering är mot USA, Tyskland och Frankrike, och sett till sektorer väger telekommunikation, basindustri och sjukvård tyngst.

image

Fondens exponeringen sett till kreditrating, per den 31 juli. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fonden har under månaden ökat sin exponering mot high yield, som förvaltarna menar bör gynnas av återhämtning i ekonomin framöver:

“Trenden för fallande räntor håller i sig, och vi förväntar oss inte en markant höjning av räntor. Längre duration fungerar även som en hedge mot potentiell ökning av spread-volatilitet”, kommentar förvaltartrion.

ODDO BHF Credit Opportunities hade vid utgången av juli 259 innehav. Nedan följer de tio största positionerna:

image

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR