Fonder: Catella Fondförvaltning byter vd med omedelbar verkan

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fredric Calles har utnämnts till ny vd för Catella Fondförvaltning. Tidigare vd Erik Kjellgren avgår med omedelbar verkan.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Fredric Calles är i dag Head of Alternative Investments på Catella.

“I samband med att Catella avyttrar 70 procent av Catella Fondförvaltning till Athanase Industrial Partner går bolaget in i en ny fas vilket kräver ett nytt ledarskap”, säger Johan Claesson, tillförordnad vd Catella samt styrelseordförande för Catella Fondförvaltning.

Fredric Calles tillträder som tillförordnad vd från och med i dag, 12 augusti, och kommer att genomgå sedvanlig ledningsprövning hos Finansinspektionen, heter det.

“Fredric Calles gedigna erfarenhet av att bygga upp starka innovativa organisationer tillsammans med en djup kännedom av riskhantering gör honom till rätt person att leda Catella Fonder. Tillträdet har dessutom skett i samråd med Athanase. Jag vill även tacka Erik Kjellgren för hans insatser för bolaget”, tillägger Johan Claesson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR