Jupiter European Growth: +0,5% i juli, bättre rapporter än väntat gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska aktiemarknader levererade en svagt negativ avkastning i juli, trots att PMI-siffror visade att återhämtningen hade starkare momentum i Europa än i USA, något som kan bero på att Europa hade en mer drastisk nedstängning än USA. Det skriver förvaltarparet Mark Nichols och Mark Heslop i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter European Growth för juli.

Jupiter European Growth steg 0,5 procent i juli, vilket var 1,7 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex (FTSE World Europe) som tappade 1,2 procent (bägge i fondens basvaluta euro). Sedan årsskiftet är utvecklingen i basvalutan -3,1 procent för fonden och -13,4 procent för jämförelseindex.

image

Jupiter European Growths samt jämförelseindex avkastning de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom från Bio Merieux, Edenred, Davide Campari-Milano och Knorr Bremse.

Bio Merieux visade en hälsosam försäljningstillväxt under andra kvartalet och för Edenreds del studsade försäljningen upp igen under juni och ledningen påpekade att en positiv organisk tillväxt skulle återvända tidigare än väntat, meddelar förvaltarna. Även Knorr Bremse kom med en stark kvartalsrapport.

Vad gäller italienska alkoholbolaget Davide Campari-Milano bidrog en ökad hemmakonsumtion i Storbritannien, Australien och Tyskland till att minimera förlusterna från stängda barer och restauranger.

På nedsidan lyfter förvaltarduon bolag som samtliga har påverkats i negativ bemärkelse av pandemin: RELX och Grifols som drabbats av avbokningar samt Amadeus IT som påverkas negativt av inställda flyg och färre passagerare i luften.

Inga “signifikanta transaktioner” gjordes under månaden, rapporterar Mark Nichols och Mark Heslop.

Förvaltarna har tidigare lyft att det troligtvis är under rapporterna för det andra kvartalet som vi kommer kunna se de fullständiga effekterna av pandemin.

“Men med det sagt så har många bolag kommit med bättre resultat än väntat och från ett globalt perspektiv har centralbankerna lyckats till mångt och mycket. Finansiella marknader har stabiliserats, aktiemarknader har återhämtats och kreditspreadar har minskat vilket tillåtit företagssektorn att få in nytt kapital vid behov”, skriver förvaltarna.

Samtidigt påpekar de att utsikten för världsekonomin fortsatt är högst osäker och att vi endast är vid ett tidigt skede i krisen. Fondens portföljinnehav anser förvaltarna vara väl positionerade för att komma ur krisen starkare


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR