• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: -1,4% i juli, danskt transportbolag lyfts fram

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global tappade 1,4 procent i juli, en månad då den globala ekonomiska återhämtningen föreföll tappa fart. Trots detta fortsatte de globala aktiemarknaderna att klättra uppåt. Fondens jämförelseindex (MSCI ACWI NR) noterades ned 1,0 procent i juli (bägge i svenska kronor) och så här långt i år har Skagen Global tappat 6,4 procent, att jämföra med -8,2 procent hos index.

Det framgår av en månadskommentar av förvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

image

Skagen Globals bästa och sämsta avkastningsbidrag i juli. (Källa: Skagen Fonder)

Fondens absolut bästa avkastningsbidrag kom från det danska frakt- och logistikbolaget DSV Panalpina, ett bolag som förvaltarna menar återigen har uppvisat sin operativa förmåga under coronakrisen och de lyfter även hur integrationen av deras senaste förvärv Panalpina tycks gå enligt plan.

“Medan aktiepriset har gått starkt under året så ser vi en materiell uppsida över flera år och aktien har en betydande del i portföljen”, meddelar förvaltarna.

I den negativa vågskålen fanns å andra sidan RELX, en engelsk/nederländsk leverantör av informationsbaserade analyser och beslutsverktyg. Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen förklarar att tre av bolagets fyra divisioner står emot pandemin relativt väl, men utställningsdivisionen har haft det betydligt kämpigare då de flesta events har ställts in i spåren av den globala pandemin.

“Utställningsdivisionen står dock endast för 16 procent av bolagets omsättning så den övergripande effekten är begränsad”, förklarar förvaltarna.

Inga nya bolag gjorde intåg i portföljen under månaden men franska spritbolaget Pernod Ricard fick lämna för att kunna “koncentrera kapital i andra innehav som har mer attraktiva långsiktiga prospekt.”

Vid utgången av juli månad innehöll Skagen Global 35 aktier, varav de tio största utgjorde 44,0 procent av portföljvärdet. Sett till geografi dominerar USA portföljen, med en vikt om 79,4 procent. Därpå följer Storbritannien (6,6), Danmark (3,7), Tyskland (2,5) samt Frankrike (2,2). Nedan följer Skagen Globals tio största innehav:

image

Källa: Skagen Fonder

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR