Fonder: Fondchef på DNB startar egen fond - Realtid

STOCKHOLM (Fonder Direkt) DNB:s fondchef för nu nedlagda DNB ECO Absolute Return lämnar DNB Asset Management och startar ett eget investeringsbolag för gröna investeringar. Det skriver Realtid.

Före detta fondchefen Jon Sigurdsen lämnar DNB efter 15 år. I stället startar han nu en egen fond, UCVO AS (Undiscovered Carbon Value Opportunities). Till att börja med handlar det om att förvalta egna pengar.

“Jag tror att marknaden inte prissätter det gröna skiftet riktigt korrekt. Några aktier prissätts för högt och andra för lågt. Jag väljer därför att gå all in i de bolag som jag över tid tror ska prissättas annorlunda”, säger Jon Sigurdsen till Realtid.

“Det finns några väldigt intressanta möjligheter runt det gröna skiftet som inte marknadsförs kommersiellt på finansmarknaden. Till exempel har material- och energibesparingssektornarna många helt nödvändiga företag som världen är beroende av. Ska man marknadsföra en fond kommersiellt är det bränsleceller och liknande som gäller, men det skiftet tror jag ligger långt fram i tiden och ser här en bubbla på marknaden”, tillägger Jon Sigurdsen.

Fonderna som han tidigare förvaltade var DNB Renewable Energy, som marknadsfördes som en lång fond för förnybara energikällor, och DNB ECO Absolute Return, en marknadsneutral variant som underpresterade och lades ned tidigare i år.

“Det har varit väldigt roligt att bygga upp DNB Renewable Energy över 13 år och investerarna har fått god avkastning, särskilt de sista åren. DNB har också varit en bra arbetsgivare, och jag tror att DNB har alla förutsättningar för att lyckas på marknaden framöver när fonden nu leds av Christian Rom, säger Jon Sigurdsen om sin gamla fond, som sedan i tisdags fått en ny förvaltare, till Realtid.

Enligt ett pressmeddelande från DNB består nu ESG-teamet på DNB Asset Management av fem personer, men ska förstärkas med fler personer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR