• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: Kinesiskt försäkringsbolag nytt innehav i juli

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den tillväxtmarknadsinriktade aktiefonden Skagen Kon-Tiki lämnade juli månad oförändrad, vilket medför en avkastning om -14,2 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex (MSCI EM NR) steg samtidigt 1,5 procent under månaden, och noterar -8,4 procent i år. Samtliga siffror avser svenska kronor.

Det visar en månadsrapport från fonden, med portföljförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland som avsändare.

image

De innehav som gav bäst respektive sämst avkastningsbidrag till Skagen Kon-Tiki i juli. (Källa: Skagen Fonder)

“Risk-på sentimentet höll i sig under månaden trots svag ekonomisk data och den tilltagande risken för en andra pandemivåg”, skriver förvaltarduon och noterar att riskviljan fick stöd av bättre kvartalsrapporter än väntat och en accelererande trend för stora it-bolag.

Avsaknad it-bolag straffade relativ utveckling

Cathrine Gether och Fredrik Bjelland meddelar att det var just avsaknaden av exponering mot de stora it-bolagen som tyngde fondens relativa avkastning under månaden.

På temat positiva portföljbidrag nämner förvaltarna de cykliska kopparexponerade gruvorna Ivanhoe och Turquoise Hill som gynnades av bland annat ett stigande kopparpris.

Indiska it-bolaget Tech Mahindra, som gjorde intåg i portföljen under andra kvartalet, återfann sig också bland fondens bästa bidragsgivare.

Vad gäller negativa bidragsgivare intar Naspers en första plats. Bank of China gjorde Naspers sällskap bland förlorarna i spåren av en fortsatt oro över kvalité på tillgångar samt makrorelaterade orosmoln, framkommer det.

Kinesiskt försäkringsbolag tog plats i portföljen

Under månaden valde förvaltarna att ta in kinesiska försäkringsbolaget China Life i portföljen, ett bolag som de tror kommer gynnas av den långsiktiga marknadsutvecklingen och den fortsatta institutionaliseringen av den inhemska aktiemarknaden. Samtidigt valde de att avyttra fraktbolaget Euronav.

Vid månadens slut hade fonden 42 aktier i portföljen, som handlas till 12 gånger årsvinsten för 2020 (P/E) och 0,8 gånger bokfört värde (P/B), meddelar förvaltarduon.

Sett till geografisk exponering i fonden är Sydkorea och Kina för tillfället de två tungviktarna, med 21,9 respektive 16,3 procent av investerat kapital. Därefter följer Indien (11,4), Sydafrika (8,9) och Ryssland (6,2).

image

Skagen Kon-Tikis tio största innehav, som tillsammans väger 50,1 procent i portföljen. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR