• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: -4,4% i juli, Asien tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsfonden UB EM Frontier Real Assets tappade 4,4 procent i juli sett till basvalutan euro, vilket betyder att fonden är ned 27,1 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en månadsrapport.

image

Utveckling sedan lanseringen i maj 2018. (Källa: United Bankers AM)

UB EM Frontier Real Assets är en aktiefond som är inriktad på infrastruktur och fastigheter (aktier med REIT-karaktär) på tillväxt- och gränsmarknader. Tyngdpunkten vad gäller geografisk exponering ligger för tillfället på Ostasien och Latinamerika, med länder som Mexiko, Filippinerna, Thailand, Malaysia och Brasilien högt upp sett till procentuell exponering.

Fonden tillämpar en mycket diversifierad strategi, där inga enskilda innehav får särskilt stor portföljvikt. I dagsläget motsvarar de två tyngst vägande innehaven (bland totalt 76 stycken) 2,8 respektive 2,6 procent av portföljvärdet.

Under månaden valde förvaltarteamet att dra ned exponeringen mot brasilianska samhällsnyttiga bolag för att i stället öka exponeringen mot Europa, Mellanöstern och Afrika.

Vad gäller portföljens prestation tyngdes utvecklingen i juli av asiatiska innehav. Filipinerna och Thailand backade över 10 procent medan Latinamerika uppgetts ha bidragit positivt till avkastningen.

Fondens tio största aktieinnehav per den 31 juli redovisas i listan nedan:

image

Källa: United Bankers AM


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR