• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: +0,9% i juli, vattenhushållning & eldistribution i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra steg 0,9 procent i juli, sett till basvalutan euro, samtidigt som världsindexet MSCI World (TR) var i det närmaste oförändrad med en nedgång på 0,1 procent för månaden.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä som meddelar att marknadsosäkerheten smög sig tillbaka under månaden.

“Coronapandemins andra våg tog fart under juli och osäkerheten steg återigen. Sektorerna som gynnas av ett förändrat konsumtionsmönster och centralbanksstimulanser, såsom informationsteknologi, går exceptionellt starkt medan många andra sektorer drabbas hårt. Högutdelande infrastrukturaktier gynnas av låga räntenivåer, men tillväxtprospekten är svaga”, konstaterar Pekka Niemelä.

image

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Under månaden uppger förvaltaren att de gjort mindre justeringar i portföljen bland amerikanska “Utility-bolag” i spåren av en stark månad för sektorn.

Bland infrastruktursektorerna på marknaden utvecklades bolag inom vattenhushållning och eldistribution positivt i juli där respektive sektor steg ca 6 procent och nu börjat närma sig positivt territorium sett över hela året. Flygfält och tullvägar tappade å andra sidan kring 8 procent i juli vilket stärkte deras trista utveckling i år. Flygfält ligger föga förvånande i botten bland sektorerna med en nedgång i år på närmare 40 procent, framkommer det.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i juli var Centrica som steg 30,4 procent, Verbund med en uppgång på 15,0 procent, samt Nextera Energy, vars aktie klättrade 12,2 procent, enligt rapporten. Av totalt 72 innehav var det exakt hälften, 36 stycken, som var på plus vid slutet av månaden.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 18,6, P/B-talet ligger på 1,9, samtidigt som direktavkastningen noterar 3,9 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 18,7, 2,3, respektive 3,9.

image

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR