• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: -1,5% i juli, detaljhandel & hotell sänke

STOCKHOLM (Fonder Direkt) REIT-fonden UB Nordamerika REIT tappade 1,5 procent i juli och har därmed backat 26,3 procent per den 31 juli i basvalutan euro.

Det framgår av en månadsrapport.

image

Fondens utveckling sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

UB Nordamerika REIT investerar som namnet antyder i REIT:s (real estate investment trust) i Nordamerika, med en tyngdpunkt i USA där 84,7 procent av kapitalet är placerat. I Kanada har fonden 9,3 procent av kapitalet, medan Mexiko svarar för 3,9 procent.

Industriella och speciella segment steg under juli medan detaljhandel- och hotell-REIT:s föll närmare 10 procent.

“Efter de stora avyttringarna i mars studsade noterade fastigheter upp igen när nedstängningarna lyftes runt om i världen, i samband med ekonomiska stimulanser och faktumet att jobbmarknaden var i bättre skick än man förväntat sig”, skriver förvaltarteamet.

Samtidigt konstaterar teamet att underliggande fastighetsvärderingar fortfarande är osäkra då det är omöjligt att veta hur Covid-19 kommer att utvecklas framöver.

Vad gäller hyror framkommer det att hyresvärdar inom “nödvändig handel” har klarat sig relativt väl och har lyckat få in ungefär två tredjedelar av hyrorna. Teatrar, restauranger och gym har å andra sidan varit de största grupperna som efterfrågat hyresreduceringar. Utdelningar har antingen skjutits fram eller minimerats för att förbättra likviditeten hos bolagen, framkommer det.

Investerare i UB Nordamerika REIT tar i dagsläget del av en aggregerad direktavkastning i portföljen om 5,1 procent, enligt rapporten.

Nedan följer fondens tio största innehav vid utgången av juli:

image

Källa: United Bankers AM


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR