Fonder: Globala ETP:er slog nya rekord i juli

Fonder: Globala ETP:er slog nya rekord i juli

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala börshandlade produkter, ETP:er, nådde nya rekordnivåer under juli efter ett nettoinflöde om 79,4 miljarder dollar. Det skriver Funds Europe.

Det totala förvaltade kapitalet för ETP:er nådde därmed rekordnivån 6,7 biljoner dollar vid månadens slut. Totala inflödet under årets första sju månader uppgick till 373 miljarder dollar, att jämföra med 270 miljarder dollar under samma tidsperiod föregående år.

Amerikanska börser steg under juli, S&P500 var bland annat upp 5,6 procent till följd av Federal Reserves stimulanser och starka kvartalsrapporter.

“På utvecklade marknader gick Skandinavien starkast med Norge i topp (upp 10,8 procent) följt av Sverige (upp 10,1 procent), medan Japan var det enda landet bland utvecklade länder med en negativ avkastning (-2,0 procent)”, kommenterade Deborah Fuhr, chef ETFGI.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR