Fonder: "Svagare dollar sänker USA-fonderna" - Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) USA-index har stigit 18 procent de senaste tre månaderna, men USA-fonderna har bara stigit 4 procent - skillnaden beror främst på att dollarn försvagats 12 procent. Det noterar Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en marknadskommentar.

Den amerikanska dollar har fortsatt att försvagas under sommaren och har nu backat 12 procent de senaste tre månaderna, vilket bromsat den globala börsuppgången ur ett svenskt perspektiv.

“Fast en starkare krona är i grunden bra för oss svenskar, eftersom vår köpkraft ökar, även om avkastningen på riskabla placeringar samtidigt blir sämre”, förklarar Jonas Lindmark.

Ändrade valutakurser gör att börsutveckling och fondernas avkastning skiljer sig, därför att media rapporterar dem i olika valutor. Och under tidsperioder som de senaste tre månaderna då valutakurserna ändras snabbt blir skillnaden stor.

I och med att börsindexens rörelser rapporteras i lokal valuta går det inte hand i hand med fondernas utveckling, då avkastningen där normalt rapporteras i svenska kronor.

“Och deras värdeförändring påverkas därför både av ändrade växelkurser och av hur till exempel börserna i New York utvecklas. De senaste 3 månaderna har de svenskregistrerade USA-fonderna i snitt stigit 4 procent, vilket alltså beror på att växelkursen har fallit nästan lika mycket som börsuppgången räknat i dollar”, skildrar analyschefen.

Värt att notera är att denna effekt även gäller för globalfonder och branschfonder, och inte bara rena USA-fonder. Anledningen är att globalfonder och branschfonder i hög grad investerar på börserna i New York. Mer än hälften av världsindex är amerikanska aktier och en genomsnittlig svensk globalfond har 55 procent placerat i USA.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR